2018 - פיתוח ממשקים להעברת תוכנת אקסס לפריוריטי בחברה בטחונית גדולה
אפיון מערכת ממשקים מורכבת ממערכת ERP באקסס (שפותחה בשנת 2000) ל-פריוריטי.
מידע נוסף »»
 
2018 - הקמת פריוריטי המתאימה לתנועת נוער - אריאל
אפיון (SOW) לניהול ובקרת תהליכים בתנועת נוער המונה כמעט 130 סניפים ברחבי הארץ... החל בשלב גיוס החניכים דרך ניהול פעילויות ברמה תנועתית וסניפית, קבלת תרומות, ניהול תקציבים ממשלתיים...
מידע נוסף »»
 
2016-פריוריטי - הקמת מערך מידע בחברת אלקון מחזור
מפעל מיחזור שתהליך הייצור שלו עובד מהסוף להתחלה.הלקוח מספק מוצר מוגמר ובסוף התהליך המוצר המוגמר הופך לחמרי גלם. המוצר המוגמר מכיל פסולת תעשייתית\בוצות שהופכים למים טובים להשקייה.
מידע נוסף »»
 
2016 - הכנה לרכישת, פיתוח והטמעת פריוריטי בקבוצת COMM-IT (לששת החברות בקבוצה)
מידע נוסף »»
 
2013-פיתוח ממשקים בין Salesforce ופריוריטי-הקרן לידידות
Open-Mind מכרה פריוריטי מסחרית לקרן לידידות ופיתחה עבורה ממשקים כספיים מורכבים מתוכנת SalesForce לפריוריטי.ב - SalesForce מאשרים תרומות לנזקקים ובפריוריטי משלמים לספקים בתהליך מבוקר ואוטומטי.
מידע נוסף »»
 
2013-פיתוח ממשקים בין magento ופריוריטי (בחברת עדיקא)
לפני מכירת עדיקה לרשת גולף, פיתחנו ממשקי מלאי, הזמנות לקוח ועוד בין מערכת המכירות (Magento-מג'נטו) שהיא פלטפורמה המזוהה בעיקר עם EBAY ובין הפריוריטי.
מידע נוסף »»
 
2012-13-פריוריטי - הקמת מודול תכנון ובקרת פרויקטים וניהול פרויקט הקמת הגדר בגבול מצריים וסוריה-קבוצת יהודה רשתות
במסגרת חוזה עם קבוצת יהודה רשתות, בוצעה בקרת פרויקט (שעון חול) להקמת הגדר בגבולה הדרומי והצפוני של מדינת ישראל באמצעות תוכנת הפריוריטי.בוצעה בקרה שוטפת על ספקים וקבלני משנה והצלחנו לחסוך כ-9 מיליון שח
מידע נוסף »»
 
FAQ למעבר שנה בפריוריטי ובזום
FAQ - מאגר שאלות ותשובות באדיבות יצרן התוכנה
מידע נוסף »»
 
 

כללי השימוש בפורום

 

 1. גלישה בפורום מותנית בהסכמה ובהתנהגות עפ"י כללי הפורום המפורטים להלן.  כל חריגה מהכללים המפורטים מטה, חושפים אותך המשתמש/ת להערה ולעיתים השעיה או אף חסימה מלאה.
 2. הנהלת  האתר מעודדת דיון פתוח בנושאים השונים הקשורים באופן ישיר ועקיף לאתר.
 3. בעת הרישום הראשוני לאתר, תידרש/י  לציין את הכינוי שבחרת ואת כתובת הדוא"ל שלך.  הנך מתבקש/ת לציין כתובת דוא"ל תקפה אשר תשמש כאמצעי תקשורת בינך לבין הנהלת האתר.
 4. העלאת הודעות הכוללות טקסט לאתר וקבצי מדיה (אודיו ו/או וידאו), כפופים לאישור מקדים של מנהל הפורום. בעצם משלוח המידע לפרסום, אין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבים כי ההודעה תפורסם כלל ו/או כי לא ייערכו בה שינויים, בכפוף לאמור בסעיפים הרלוונטיים שפורטו לעיל.
  מעת לעת, מבצע הגורם הרלוונטי מטעם האתר, עריכה של ההודעה במידה והוא סבור כי עריכה כזו נדרשת. הנהלת האתר מתחייבת כי העריכה שתיערך בהודעה תהא במינימום הנדרש ובלא לפגוע בכוונתו המקורית של המחבר.
 5. הפרטים הנמסרים לאתר בעת הרישום, נשמרים במאגרי המידע של האתר ואינם מועברים לצדדי ג' בכל צורה שהיא. הנהלת האתר מתחייבת לעשות ככל שביכולתה על מנת להימנע מחשיפת זהותם של גולשים אשר אינם מעוניינים בכך, אלא אם יתחייב אחרת בהתאם להוראת בית המשפט, רשות חוק אחרת, או לאחר ייעוץ משפטי שייערך על בסיס כל מקרה לגופו.
 6. עם זאת, הודעות ו/או מידע שיועלה לאתר של אחד מהתכנים המפורטים להלן אסור בפרסום, עלול להביא למחיקת ההודעה, להשעייתך ולעיתים אף לחסימתך משימוש באתר לאלתר.
  במקרים חריגים, ולאחר ייעוץ משפטי, עלולים מעשים המפורטים להלן להביא לנקיטת הליכים שונים נגדך ו/או כנגד צד ג' מטעמך.  על כן, הנך מתבקש להימנע מהדברים הבאים:
 7. פרסום  תכנים העלולים להיחשב בדברי נאצה, איומים ישירים או עקיפים, שימוש בביטויים פוגעניים, העלבות, חשיפות שונות, ביטויים שונים הקוראים, משבחים ומעודדים גזענות, הערות בעלי אופי פורנוגראפי ומיני וכיוצ"ב.
 8. הנך מתבקש\ת להימנע מפרסום של כל תוכן המעודד גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה מכל סוג שהוא, השקפה פוליטית, או מעמד סוציו-אקונומי.
 9. פרסום תכנים שידוע לך שהם שקריים, אינם מדויקים, מסולפים מטעים ושאינם נכונים, תכנים הפוגעים בזכויות שונות, כולל אך אינו מוגבל לזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני (הפרת סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, גילוי מידע חסוי וסודות מסחריים, מידע עסקי ועוד), תכנים המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגעים בפרטיותו, או בשמו הטוב; עוד אסורים פרסומו של כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן הנוגע לקטינים או לחסויים, או מי שאינם בגירים עפ"י החוק, ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 10. אין לפרסם בפורום כל תוכן המעודד והקורא, באופן ישיר ו/או במרומז, לביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, כולל תוכן העלול להביא להטעיית צרכניים; כל מידע הכולל, אך אינו מוגבל לסיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 11. אין לפרסם כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או אפליקציה הכוללת, העלולה לכלול נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), תכני פרסומת, עוגיות ("Cookies") עוקבנים ("Trackers") וכד'.
 12. אין לפרסם תוכן פרסומי לשימוש שאינו אישי, ללא אישור בכתב ומראש מהנהלת האתר ו \ או כל תוכן העלול לפגוע במשתמשי האתר בפרט ומשתמשי האינטרנט בכלל.
 13. הנהלת האתר איננה נושאת באחריות בשל פרסום תכנים אלו, ולכל תוצאה או פגיעה הנובעים מהם באופן ישיר ו/או עקיף.
 14. למותר לציין כי התכנים המועלים ע"י המשתמשים אינם מעניקים למשתמשים זכות לייצג, לדבר בשם, להציג עצמם כשליחים ו/או גורמים מטעם האתר, והנהלת האתר לא יישאו בכל נזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב פגיעה שמקורה בהסתמכות של גורמים שלישיים על מצגים אלו.  זאת ועוד, ע"י הגלישה הנך מתחייב לפצות את צוות האתר על כל פגיעה ו/או נזק שייגרם להנהלת האתר, עקב הפעולות אלו, כולל אך אינו מוגבל לפגיעה במוניטין, אובדן הכנסות וכל נזק העתיד להביא לפגיעה מכל סוג שהוא לכל גורם שהוא המקושר עם האתר ו/או מי מטעמו.
 15. בפורום, מתפרסמים מעת לעת פרטים שונים על ידי המשתמשים השונים.  אין ביכולת הנהלת האתר לבדוק את דיוקם, תוכנם, נכונותם ואמיתותם.  על כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות עבור נזקים ו/או הטעיות ו/או פעולות המסתמכות על הנאמר, נרמז, צוטט, הוסבר בפורום ע"י המשתמשים השונים בפורום, וכל הנאמר ע"י המשתמש/ת נאמר על אחריותו בלבד, שכן הוא הנושא באחריות לתוצאות התוכן הנאמר על ידו, אמיתותו, דיוקו וכד'.
 16. מובהר בזאת, כי התכנים המועלים ע"י הגולשים והנאמרים על ידם, הם באחריותם בלבד וכי הם אינם משקפים בשום אופן את דעותיו, דבריהם, גישתו של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או כל גורם מטעמו.
 17. מוסכם בזאת בין הצדדים כי הוראות הסכם זה חלים על המשתמשים, בנוסף להוראות כל דין החלים על המקרים המדוברים.
 18. הנהלת האתר ממליצה לציבור המשתמשים לבחון ולבדוק בעצמם את המידע ו/או התכנים המוצעים ע"י המשתמשים השונים, טרם הסתמכותם ופעילותם בכל אופן שהוא.
 
   OPEN MIND  יעוץ פרויקטים ומערכות מידע     השדרה המרכזית 15,   מודיעין ,  טל: 261\072-2111251    פקס: 072-2766718
Design: Edna Ricklin's Studio
‪Google+‎
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus